Termeni și Confidențialitate

Termeni și condiții

Acceptarea termenilor si conditiilor Planify.ro

Prezentul document conţine Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului planify.ro (denumit în continuare „Site-ul”), având valoarea unui contract încheiat între Administratorul Site-ului şi orice persoană, inclusiv dvs., care accesează Site-ul şi/sau utilizează Serviciile (denumită în continuare „Utilizator”). Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în legătură cu Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului sunt reglementate de prezentul document, care se completează cu legislaţia română în vigoare. Administratorul Site-ului este societatea DERIKON DEVELOPMENT SRL, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J4/567/2014, având cod unic de înregistrare 33282994 (denumită în continuare „Administratorul Site-ului”) si inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in Registrul General cu numarul 0003228. Orice utilizare de către dvs. a oricăror servicii oferite de Furnizor prin intermediul Site-ului denumit in continuare "SERVICIUL" semnifică acceptarea de către dvs., în întregime, a tuturor prevederilor Termenilor şi Condiţiilor şi încheierea unui contract în acest sens între dvs. şi Furnizor. Ne rezervam dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adauga si/sau retrage in parte sau in intregime Termenii si conditiile. Orice fel de comunicare si informatie initiata prin acest Serviciu va fi guvernata de acesti termeni si conditii, ca reprezentand acordul complet, exclusiv si definitiv intre dumneavoastra si planify.ro .

Drepturi de autor:

a) Toate fotografiile, filmările sau orice alte materiale publicate pe platforma planify.ro de către utilizatori rămân în proprietatea intelectuală a autorului. Drepturile de autor nu se transferă în nicio situație către planify.ro

b) Toate informatiile si materiale publicate pe platforma planify.ro de către administrator sunt proprietatea DERIKON DEVELOPMENT SRL.

Este interzisă copierea sau distribuirea informațiilor de pe platform planify.ro fără acordul administrației DERIKON DEVELOPMENT. Drepturile de copyright pentru materialele de pe acest website sunt protejate de Legea Proprietații Intelectuale a României, de Uniunea Europeană și de Legea Internațională a Copyright-ului. Orice cerere de utilizare a acestor materiale poate fi trimisă la office@planify.ro.

Creare Cont

Pentru utilizarea Serviciului, Utilizatorului i se solicită înregistrarea în baza de date a Furnizorului şi autentificarea în site. Înregistrarea se face prin alegerea unei parole, furnizarea datelor de contact. Toate aceste informaţii sunt comunicate de Utilizator către Furnizor pe propria răspundere. Utilizatorul va furniza Companiei date corecte, complete, actuale şi valabile, Utilizatorul fiind singurul responsabil de menţinerea confidenţialităţii cu privire la parola aleasă şi de menţinerea securității contului propriu. Utilizatorilor le este interzis să folosească datele cu caracter personal ale unei alte persoane fără autorizarea explicită a respectivei persoane sau cu intenția de a se folosi în mod fraudulos de identitatea acesteia. Ori de câte ori consideră că există această situație, Furnizorul va avea dreptul de a refuza înregistrarea în baza de date a Site-ului / de a anula înregistrarea deja efectuată şi/sau de a suspenda accesul la contul respectiv de utilizator, potrivit propriei sale opțiuni. Furnizorul este îndreptățit să considere că orice persoană care furnizează parola şi adresa de mail corecte pentru accesarea unui cont este autorizată de Utilizatorul respectiv.

Declinarea responsabilitatii:

Utilizatorul înțelege şi acceptă că prin intermediu Serviciilor Administratorul Site-ului oferă doar o platformă online, astfel că nu are nicio obligație ori răspundere privind următoarele, dar fără a se limita la acestea: conduita Utilizatorilor care accesează Serviciile prin intermediul Site-ului; conținutul fișierelor încărcate de Utilizatori în Site; informațiile transmise / recepţionate de Utilizatori în urma utilizării Serviciilor; funcționarea optimă a echipamentului pe care Utilizatorul accesează Site-ul; orice consecințe care pot deriva din cele menționate mai sus. Utilizatorii înțeleg şi acceptă că Furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Furnizorului. În cazurile de forță majoră, Furnizorul şi/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele şi reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Furnizorului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc. Administratorul Site-ului nu garantează implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea şi încrederea în Servicii şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Serviciile şi Site-ul sunt puse la dispoziţia Utilizatorilor potrivit principiului “aşa cum sunt”, “aşa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de garanții, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea Administratorului Site-ului în legătură cu acestea. Administratorul Site-ului nu garantează în niciun mod sau măsură rezultatele utilizării Serviciilor şi Utilizatorul îşi asumă toate riscurile şi întreaga răspundere juridică în legătură cu acestea. În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, Administratorul Site-ului nu va putea fi chemat să răspundă faţă de Utilizator(i) în legătură cu Site-ul sau Serviciile decât în limita sumelor plătite efectiv de Utilizator către Administratorul Site-ului cu titlu de preţ contractual (tarif pentru Servicii).

Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere cu privire la informaţiile transmise către Furnizor şi către ceilalţi utilizatori prin intermediul Site-ului şi Serviciilor. Utilizatorii care furnizează în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile, inclusiv de autor, pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informațiile transmise, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.Toţi Utilizatorii se obligă să respecte următoarele reguli în legătură cu publicarea de comentarii în Site:
Utilizatorii au obligaţia de a relata doar fapte pe care le-au cunoscut în mod direct şi îşi asumă întreaga răspundere pentru opiniile exprimate şi informaţiile furnizate;
Este strict interzisă publicarea de comentarii defăimătoare, calomnioase sau care ar putea aduce atingere onoarei şi/sau reputației unei persoane;
Este strict interzisă publicarea în Site a oricărui comentariu care conţine limbaj obscen sau vulgar, conţine texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoană în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăți ale omului potrivit legislaţiei în vigoare sau bunele moravuri;
Utilizatorii au obligaţia de a nu face sub nicio formă publicitate pentru alte site-uri, servicii sau bunuri în comentariul publicat pe Site.Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate în Site. Utilizatorul se obligă să apere administratorul Site-ului împotriva oricăror cereri, pretenţii sau reclamaţii de orice natură formulate de un terț în legătură cu activitatea sa în Site, cu informaţiile furnizate şi cu eventualele drepturi încălcate şi să despăgubească administratorul Site-ului faţă de orice cheltuieli şi costuri angajate în legătură cu cele de mai sus.

Drepturile si obligatiile Administratorului Site-ului

Noi nu garantam calitatea sau acuratetea informatiilor prezentate sau a serviciilor furnizate. Chiar daca noi facem tot ce este rezonabil posibil in a autentifica informatiile furnizate de membri la inregistrare, nu putem impiedica diverse persoane in a furniza informatii false sau actiona in scopuri ascunse. Noi solicitam fiecarui membru inregistrat sa actioneze in mod onest si etic atunci cand foloseste Serviciul. Cu toate acestea, nu putem fi siguri ca toate informatiile furnizate de membri inregistrati sunt actuale si corecte. Va incurajam sa comunicati cu alti membri respectand principiile bunului simt si prudentei. Este responsabilitatea dumneavoastra sa evaluati acuratetea tuturor formelor de garantie oferite de catre furnizori. Acest serviciu si informatiile prezentate pe acest website sunt furnizate "asa cum sunt", iar folosirea acestui serviciu se face complet si exclusiv pe riscul dumneavoastra. Atat cat ii este permis de lege, planify.ro se deroga de asumarea oricarei garantii exprese sau implicite. planify.ro nu ofera nici un fel de garantie ca: serviciul va corespunde cerintelor dumneavoastra, serviciul va fi oportun si fara greseala, rezultatele utilizarii Serviciului vor fi in concordanta cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde asteptarilor dumneavoastra, sau orice erori ale Serviciului vor fi corectate..

Litigii

Drepturile şi obligațiile Utilizatorilor şi ale Furnizorului, prevăzute de prezentele Termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care acest document le produce, vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi condiţiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu ajung la un acord, litigiul va fi soluționat de instanța judecătorească competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bacau.

Intreruperea sau suspendarea permanenta sau temporara a dreptului de utilizare

Termenii si conditiile de utilizare devin valabile din momentul accesarii site-ului pana in momentul in care sunt incetate de catre planify.ro. De asemenea va putem suspenda sau intrerupe utilizarea acestui Serviciu fara a va anunta in prealabil in cazul in care planify.ro considera ca ati incalcat sau nu ati actionat consistent in spiritul termenilor si conditiilor acestui Acord. Sunteti de acord ca planify.ro nu isi asuma nici un fel de responsabilitate fata de dvs. sau orice alta terta persoana pentru orice eventuala incetare a accesului dumneavoastra la acest Serviciu.

Confidentialitate & Cookies

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

SC DERIKON DEVELOPMENT SRL in calitate de autor, propietar si administrator al site-ului web planify.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, DERIKON DEVELOPMENT are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate. Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului planify.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale. DERIKON DEVELOPMENT SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezenta Politica de confidentialitate in conformitate cu legile in vigoare, fara notificare si fara indeplinirea altor formalitati in prealabil. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare (art.12)
Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
Dreptul de opozitie (art.15);
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de DERIKON DEVELOPMENT in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

Despre cookie-uri

Cookie-ul reprezinta un fisier de tip ".txt", oferit browser-ului dumneavoastra de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavoastra. Majoritatea browserelor sunt setate sa accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dumneavoastra, sa fiti anuntati de fiecare data cand primiti cate un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este important sa stiti ca daca ati setat browser-ul sa refuze cookie-urile, este posibil ca unele sectiuni din site sa nu poata fi vizualizate normal. Cookie-urile ne ajuta sa va recunoastem la fiecare vizita pe site-ul planify.ro. Acest lucru ne permite sa va punem la dispozitie publicitate in functie de preferintele dumneavoastra. Este posibil sa folosim serviciile unei terte companii in acest scop. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la intelegerea si folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. planify.ro poate contine publicitate oferita de o terta parte. Este posibil ca aceasta terta persoana sa downloadeze cookie-uri in computerul dumneavoastra, care sa-i permita sa stranga date statistice referitoare la continutul personalizat si pentru monitorizarea campaniilor desfasurate de acestia.
planify.ro nu poate controla si nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dvs, instalate de o terta parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe dvs.

Date cu caracter personal colectate

Colectam informatii in momentul inscrierii pe site, inregistrarii la newsletter, comanda de produse, solicitare oferte si contact. Vom colecta numele, adresa de email, numarul de telefon, adresa de livrare sau orice date necesare unei bune functionari a site-ului sau a proceselor. Colectarea datelor personale de catre planify.ro se face prin trei modalitati:

a) Direct de la utilizator: in momentul abonarii la serviciile oferite de planify.ro. Pentru a tine evidenta folosirii site-ului poate aparea necesitatea de a va cere informatii cu caracter personal (adresa de email, nume, prenume, adresa, etc).

b) Din raportul de trafic al server-ului: in momentul vizitarii site-ului planify.ro, furnizati anumite informatii despre dumneavoastra, cum ar fi adresa dumneavoastra IP, ora vizitei, durata vizitei, paginile care le-ati vizitat. Serviciul nostru de inregistrare trafic stocheaza toate aceste date.

c) Prin intermediul cookie-urilor: cand vizitati planify.ro este posibil sa va fie trimis un cookie pentru a facilita stocarea si urmarirea preferintelor dumneavoastra.

Securitate planify.ro

In urma procesului de solicitare oferta si planificare nunta sau inregistrare profil furnizor, vi se pot salva datele pe computerul personal timp de 6 luni. Pentru a elimina aceste date este necesara stergerea cookie-ului de pe computerul dumneavoastra. Sunteti responsabil pentru pastrarea confidentialitatii parolei si sunteti in intregime responsabil pentru toate activitatile si taxele ce pot aparea prin utilizarea acesteia. Puteti modifica parola si profilul dvs in orice moment intrand in contul asociat. Sunteti de acord sa anuntati imediat planify.ro de orice inadvertente in cadrul profilului, orice utilizare neautorizata, improprie sau ilegala a parolei sau a contului sau orice alta problema de securitate. Este responsabilitatea dumneavoastra sa actualizati profilul si sa va asigurati ca datele prezente in profil, incluzand adresa de posta electronica la care sunt trimise mesajele, sunt corecte. Sunteti de acord ca sunteti pe deplin responsabil pentru modul de folosire al Serviciului de catre orice utilizator autorizat de dumneavoastra si pentru orice consecinta ar rezulta din utilizarea necorespunzatorare a Serviciului sau de incalcarea Acordului de catre o astfel de persoana.

Modificarea, utilizarea sau stergerea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC DERIKON DEVELOPMENT SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este oferirea serviciilor furnizorilor nostri in mod corespunzator si posibilitatea de a fi la dispozitia dumneavoastra. . Cand ne furnizati informatii despre o alta persoana, trebuie sa aveti aprobarea acesteia sa actionati in numele sau de a ne transmite datele sale. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele catre planify.ro, acestea fiind necesare pentru indeplinirea solicitarilor dumneavoastra. Refuzul dumneavoastra duce automat la neindeplinirea actiunilor pe care le initiati. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate dupa caz furnizorilor de servicii sau produse prezenti pe site-ul planify.ro Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa printr-un email la adresa office@planify.ro

Revizuiri ale acestor politicii de confidentialitate

Daca decidem sa modificam Politica de Confidentialitate a acestui Site, vom posta Politica de Confidentialitate revizuita in aceasta sectiune, pentru ca dumneavoastra sa fi i in permanenta la curent cu informatiile pe care le colectam, cu modul in care le utilizam sau cu partile carora le furnizam. Continuarea utilizarii acestui Site reprezinta acordul dumneavoastra fata de aceste conditii de utilizare. Daca aveti intrebari in legatura cu Politica de Utilizare, va rugam sa ne contactati la: office@planify.ro. UPDATE: Septembrie, 2018